Η διαδρομή του αγώνα απο το Google Earth

Η διαδρομή του αγώνα απο το Google Earth